please wait, site is loading
Rezervasyon : +90 242 212 13 35

Bilgi Güvenliği

Avena Resort & Spa Hotel Bilgi Güvenliği Politikası

Avena Resort & Spa Hotel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda;

  • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
  • Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Kurumun güvenilirliğini ve itibarını korumayı,
  • Bilgi güvenliği politikasını uygulamayı, kontrolünü yapmayı ve ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğu mevzuat ile paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • Personelin, müşterilerin ve tedarikçilerin bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,
  • Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini sağlamayı,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Ekibinin kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı,

taahhüt eder.